Graafwerk


Met graafwerk bedoelen wij onder andere werkzaamheden als:

  • uitgraven van stoepen
  • uitgraven van funderingen
  • uitgraven en aanvullen van bijvoorbeeld zwembaden

Voor graafwerk beschikken wij over een loader en een kleine mingraver. De loader is minimaal 80 cm breed, waardoor hij meestal makkelijk achter het huis kan komen.